سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اصغر طهماسبی – کارشناسی ارشد حوزه معاونت مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگلها مراتع و
سیده خدیجه مهدوی – دانشجوی دکتری رشته مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

یکی از مهمترین مقدمات پروژه های توسعه مشارکتی جمع اوری و مرور اطلاعات موجود است این اطلاعات جوامع محلی و تسهیل گران در تصمیم گیری و اولویت بندی و انجام محاسبات و طراحی های مورد نیاز کمک خواهد کرد اطلاعات منابع پایه در قالب مطالعات مختلف ابخیزداری مرتعداری، بیابان زدایی کشاورزی و غیره به دفعات دراشکال مختلف نقشه جدول، گراف و متن تولید شده که عمدتا برای جوامع محلی قابل درک و استفاده نمی باشد از طرف د یگر جوامع محلی نیز از دانش و اطلاعات بومی ارزشمندی درارتباط با محیط زندگی خود برخوردار هستند براین اساس برچگونگی بهره برداری و مدیریت این منابع تصمیم میگیرند که عمدتا در روشهای مرسوم و متداول مطالعات به دلیل نوع و شیوه برنامه ریزی متمرکز از بالا به پایین از نظر دور می ماند. به نظر می رسد حتی در طرحهای توسعه مشارکتی همچون مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود نیز ضلع تماس دانش بومی جوامع محلی با مطالعات پایه کلاسیک به روشنی تبیین نگردیده است.