سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی ستایش برحقی – تهران
مهتاب کرمی – تهران

چکیده:

در کشور ما هر سال بحران هایی همچون سیل، آتش سوزی، زلزله و دیگـر حـوادث ط بیعـی خـسارات جـانی و مـالی زیادی به بار می آورند . بنابراین اهمیت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت بحران های طبیعی را به عنوان بخشی از دولـت الکترونیک در نواحی پرخطر از قبیل استان آذربایجانشرقی که یکی از استان های با پتانسیل بالا برای بحران های طبیعـی مـی باشد؛ جهت اتخاذ تصمیمات بهینه موثر، داشتن اطلاعات کافی ، دقیق و بیدرنگ درباره نـوع و محـل و وسـعت بحـران بعـلاوه محل و نوع و دسترس بودن منابع مورد نیاز در هنگام وقوع بحران و یا قبل یا بعد از آن نمی تواند نادیده گرفته شود . مواد و روشها : سیستم مدیریت بحران های طبیعی در آذربا یجان ¬ شرقی ) ) EADIMS از تکنولوژی های مدرن استاندارد سازی و مدیریت داده ها و اطلاعات جهت مدیریت بحران بهره برده و روش پژوهش ترکیبی از متدهای تحقیق در عملیـات ( هماننـدمتدهای بهینه سازی ریاضی و شبیه سازی ) و هوش مصنوعی ( سیستم های مبتنی بر دانش و تشخیص ال گو ) و سیستم های مدیریت اطلاعات ( تحت شبکه و مستقل از پلتفرم مبتنی بر . ) Net می باشد . بحث و نتیجه گیری : سیستم مدیریت بحران های طبیعی در آذربایجان ¬ شرقی ) ) EADIMS یک سیستم کاملا توزیـع شـده و پشتیبان کننده تصمیم گیری می باشد که در بحران های گسترده، مدیریت بحرا ن را یاری می رساند و مدیریت بهینـه منـابع، استفاده از تکنیک های هوشمند در سیستم های پشتیبان کننده تصمیم، افزایش سـرعت وکـارایی، کـاهش خـسارات مـالی و جانی،دسترسی به آمار و اطلاعات بصورت online و برآورد بهتر خسارت از مزایای این سیستم می باشد .