سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود تدین – سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه
تورج اعتمادی خواه – کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
کاوه برومند – کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

چکیده:

اجرای پروژه های کلان در صنایع انرژی، باز نگری در اجرای سیستم های اجرایی پروژه ها و دیدگاه پروژه ای را ضروری ساخته است. صرف نظر از استراتژی های اجرایی متفاوت برای مدیریت پروژه های کلان و زیربنایی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت هایی تدارک، تامین تجهیزات و مواد پروژه بخش عمده ای از هزینه کل پروژه (حدود ۶۰ درصد) را شامل می شود. بدیهی است مجموعه تاخیرها و کاستی ها در تدارکات، تاثیر بسیار زیادی بر کل پروژه خواهد گذاشت. تدرکات پروژه بر شریان اصلی و مهم اطلاعات استوار است. سیستم مبتنی بر اطلاعات مدیریت تدارکات در اجرای پروزه توسط شرکت های پیمان کار عمومی GC صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مستقما بر کارایی و بهره وری پروژه ها موثر خواهد بود.