سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی حسینعلی پور – استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة معماری و شهرسازی، گروه ساختمان
افشین ابراهیمی –

چکیده:

آمار پروژه‌های ساختمانی کشور نشان‌دهندة مشکلات اجرایی فراوان، عدم تطابق فنی سازة اجرا شده با طراحی، مدیریت نادرست، به طول انجامیدن درصد بسیار بالایی از پروژه‌های ساختمانی تا چند برابر مدت برنامه‌ریزی شده و افزایش هزینه‌ها است. در این مقاله نقش "سیستم‌ اطلاعات مدیریت پروژه" در مدیریت و اجرای پروژه‌های ساختمانی و تأثیر آن در رفع ضعف‌های اجرایی این پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی خصوصیات نظری این سیستم‌ها و مشخص کردن نیازها و اهداف پیاده‌سازی آن، کمبودهای سیستم‌های به کار گرفتة فعلی با بررسی چند پروژة در دست اجرا و خاتمه یافته و مقایسة آنها با اهداف و روش‌های تعیین شده مورد شناسایی قرار گرفته و راه‌کارهای پیشنهادی برای پیاده‌سازی کامل و کارآمد"سیستم‌ اطلاعات مدیریت پروژه" در پروژه‌های ساختمانی پیشنهاد گشته است.