سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید حبیبی نوخندان – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی (استادیار)، سرپرست پژوهشکده اقلی مشن
شهرام کرمی – کارشناس کمیته ITوزارت راه و ترابری
لیلا گلی مختاری – کارشناس پژوهشکده اقلیم شناسی

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و جایگاه ترافیک درون شهری و برون شهری و با در نظر گرفتن رشد تصاعدی سوانح جاده ای در کشور و اهمیت اطلا ع رسانی به موقع به مس وولین و متولیان حمل و نقل و کاربران جاده ها به ویژه رانندگان، موضوع را ه اندازی سیستم هوشمند ترافیک در کشور به میان آمده است . یکی از مهمترین اجزای این سیستم، اطلاعات هواشناسی جاده ای میباشد. ارایه خدمات هواشناسی و سرویس های پیش آگاهی از تغییرات جوی ، نقش مهمی در اطلاع رسانی به موقع و بالا بردن ضریب آگاهی رانندگان، مدیران و دست اندرکاران نگهداری جاده ها دارد . در سا ل های اخیر اهمیت مسایلی مانند پیش بینی وقوع یخبندان سطح جاده، تندبادها، بارندگی های شدید و کاهش دید بر اثر مه، پیشرفت قابل ملاحظه ای را در افزا یش ایمنی حمل و نقل، استفاده بهینه از جاد ه ها وصرفه اقتصادی ایجاد نموده است . سیستم اطلاعات هواشناسی جاده ای شامل سنجنده های هواشناسی و جاد ه ای است که در سیستم هوشمند ترافیک (ITS) نقش بسیار با اهمیتی دارد . در این مقاله محورهای سه گانه تهران – کرج به عنوا ن نمونه انتخاب و به مطالعه سایت یابی (مکا نیابی) و تعیین تجهیزات مورد نیاز پرداخته شده است . براساس نتایج بدست آمده در طول محورهای مورد مطالعه، نقاطی به عنوان سایت مناسب جهت نصب و راه اندازی سیستم اطلاعات هواشناسی جاده ای انتخاب شد