سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا باقری – عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

در زمان بهره برداری از نیروگاه های هسته ای ممکن است اندکی از هسته های پرتوزا در محیط رها شوند. هسته های پرتوزا با تخلیه مستقیم یا انتشار غیر مستقیم می توانند وارد آبهای محیط گردیده و پس از رقیق شدن بوسیله جریان آب پراکنده شوند و سبب انتقال مواد رادیواکتیو به انسان گردند. لذا لازم است که در زمان بهره برداری از نیروگاه ها، منابع آبی و پوشش آبی محیط نیروگاهها وارسی گردند. در برنامه پایش های مستمر، بطور متناوب از آبها و ته نشستهای آن در نقاط معینی از منطقه مورد مطالعه نمونه برداری می گردد و پرتوهای زمینه و آلاینده های رادیواکتیوی که احتمالا نشت یافته اند تعیین میشوند. بدین ترتیب مجموعه ای از داده ها در محدوده مورد مطالعه حاصل می شود که لازم است بصورت مناسبی ساماندهی گردد و به اطلاع کاربران برسد تا از فرایند تصمیم گییر و کنترل مدیریت بهره برداری نیروگاه پشتیبانی نمایند. بنابر آنچه گفته شد طراحی و ساخت یک سیستم اطلاعات هیدرولوژیکی یکی از ابزارهای مورد نیاز هر نیروگاه هسته ای در زمان بهره برداری آن می باشد. این مقاله به بررسی چگونگی طراحی و ساخت یک پیش نمونه سیستم اطلاعات هیدرولوژیکی برای محیط نیروگاه اتمی بوشهر می پردازد. سیستم اطلاعات هیدرولوژیکی نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس سیستم اطلاعات هیدرولوژیکی برای محیط نیروگاه اتمی بوشهر می پردازد. سیستم اطلاعات هیدرولوژیکی نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی طراحی شده است. در این مقاله ضمن تشریح اجزاء اصلی تشکیل دهنده سیستم، نحوه دسترسی به اطلاعات مورد بررسی واقع می گردد. در این پژوهش با استفاده از بسته های نرم افزاری کاربردی GIS تجزیه و تحلیل داده ها و گزارش گیری از اطلاعات پارامترهای هیدرولوژیکی در کامپیوترهای فردی مورد بررسی واقع گردید. نظر به اینکه پیشرفتهایاخیر در فن آوری Client/sever web موجب ایجاد تسهیلات در امر اطلاع رسانی گردیده است، لذا در این پژوهش بطور آزمایشی یک سایت برای انتشار اطلاعات طراحی گردید وب طور نمونه چند لایه اطلاعاتی از عوارض پوشش آبی منطقه موردمطالعه در شبکه محلی (LAN) منتشر شد و قابلیت دسترسی به اطلاعات سیستم از طریق شبکه میسر گردید.