سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
هانیه رضوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران
حسن منصف – دانشیار گروه برق قدرت، دانشگاه تهران، تهران
ارسلان حکمتی – استادیار گروه برق قدرت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:
در سال های اخیر، گرایش به استفاده از منابع نوین و تجدیدپذیر انرژی، افزایش داشته است. یکی از ارزان ترین و سهل الوصل ترین آنها انرژی باد است. در شبکه های مستقل از شبکه سراسری، معمولاً از سیستم هیبریدی بادی- دیزلی (WDHS) که شامل ژنراتور دیزلی (DG)، ژنراتور توربین بادی (WTG)، بار مصرفی، سیستم ذخیره ساز انرژی (BES) و یک بار قابل تنظیم (DL)، می باشند. استفاده می شود. در این شبکه، دیزل ژنراتور کنترل ولتاژ و سیستم ذخیره سازی انرژی و بار قابل قطع، کنترل فرکانس شبکه را انجام می دهند. سیستم ذخیره ساز انرژی علاوه بر اینکه هزینه سیستم را افزایش می دهد، تعمیر و نگهداری سیستم را نیز افزایش می دهد. هدف این مقاله بهبود کنترل فرکانس شبکه بدون سیستم ذخیره ساز انرژی می باشد. نتایج شبیه سازی ها برای یک سیستم همیبریدی بادی- دیزلی بدون سیستم ذخیره ساز انرژی نشان می دهد که در صورتی که پارامترهای بخش کنترل سیستم را بهینه تنظیم کنیم کنترل فرکانس شبکه تقریباً مشابه حالتی است که سیستم ذخیره ساز انرژی وجود دارد. در این حالت کنترل فرکانس شبکه توسط بار قابل تنظیم و دیزل ژنراتور انجام می شود. برای تعیین بهینه پارامترهای بخش کنترل که برای هر دو حالت وجود و عدم وجود سیستم ذخیره انرژی، از الگوریتم رقابت استعماری استفاده شده است.