سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن زیاری – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، تهران
محمود احمدی نژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، تهران
محمدمهدی خیبری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، تهران

چکیده:

کاهش تعداد و شدت حوادث، هدف اصلی پروژه های ایمنی در سراسر جهان می باشد. بازرسی ایمنی تونل به منظور حداقل رساندن ریسک خطرات و حصول اطمینان از در نظر گرفته شدن کلیه اقدامات لازم برای حذف یا کاهش مشکلات موجود و بالقوه شناسایی شده در ساخت تونل، به انجام می رسد. در این مقاله ابتدا به تعریفی منسجم از حوادث و راهکارهای ارائه شده در زمینه تونلسازی اشاره می شود، سپس با دیدگاه ایمنی در" بازرسی ایمنی راه" نسبت به تدوین یک سیستم ارزیابی ایمنی در اجرا تونل اقدام می شود. انطباق این دو با توجه به یکی از کاربردهای صنعت تونلسازی در راهسازی قابل تأمل و بررسی بیشتر است. این تحقیق، همچنین به اهمیت و نحوه مدیریت ایمنی در تونلسازی پرداخته و فعالیتهای تحقیقی صورت گرفته در تونل رسالت و دشت عباس به عنوان مطالعه موردی، بررسی شده است