سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی کامپیوتر
مهشید عرب یارمحمدی – دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسیکامپیوتر

چکیده:

دراین مقاله یک سیستم پیشنهادی برای معناسازی خودکار اسناد براساس هستان شناسی معرفی می گردد این سیستم با بکارگیری روشهای پردازش زبان طبیعی وهستان شناسی WordNet مفاهیم اسناد را براساس هستان شناسی استخراج کرده در پایگاه دانش سیستم ذخیره می نماید قطعات دانش استخراج شده هریک دارای یک درجه اطمینان می باشد که نشان دهنده میزان دقت در استخراج این دانش از اسناد است یکپارچه سازی دانش کسب شده از منابع مختلف نیز دراین سیستم مدنظر قرارگرفته است رویکرد ارائه شده عمومی و مستقل از دامنه خاص می باشد.