سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید سلمانی – کارشناس معاونت برنامه ریزی و هماهنگی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایر

چکیده:

مدیران در سازمان ها نقش های متنوع و بعضا گسترده ای را ایفا می کنند و سازمان اجرایی هر مدیریتی بر اساس رویه ها و روشهای اجرایی (مکتوب و یا شفاهی) در قالب یک سیستم به پردازش بر روی اطلاعات پرداخته و نسبتبه اتخاذ تصمیم و یا گزارش اقدام می کند. در پروژه های بزرگ من الجمله طرح های نیروگاه های برق آبی به جهت گستردگی ، حجم انبوه اطلاعات و زمینه های متعدد تصمیم گیری برای هر مدیری میزان کارایی سیستم و روند حرکت آن و صحت و ارزش اطلاعات از ضروریات است.
که جهت سنجش میزان کارایی هر سیستم نیاز به تعریف معیارها و شاخص های مناسب است که انعکاس مناسب تغییرات و چگونگی وضعیت این معیارها امکان تجلیل هر سیستمی را فراهم نموده و کمک بسزایی در تصمیم سازی مدیریت خواهد نمود. لذا ارائه گزارشات سیستماتیک و هدفمند ضمت ارائه چهره واقعی از فعالیتهای سازمان امکان تصمیم اثر گذار را فراهم خواهد آورد.
در این راستا با شناخت مشکلات و نابسامانیهای بسیار در گردش اطلاعات و تصمیم سازی سطوح تصمیم گیر مدیریتی پروژه شرکت آب و نیرو در حوزه برنامه ریزی، اقدامات و نتایج حاصله به عنوان یک کیس مناسب در قالب این مقاله ارائه گردیده است که قابل تعمیم به حوزه های دیگر تصمیم گیری و سیستم های دیگر است.