سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک شهنی دارابی – رئیس گروه برنامه ریزی تولید،سازمان آب و برق خوزستان،معاونت بهره بردا
مژده مرادی – کارشناس مسئول هیدرولیک سازه های آبی ،سازمان آب و برق خوزستان،معاونت

چکیده:

در مناطقی که دارای سیستم سدهای مخزنی بزرگ می باشند و این سیستم باید تولید برق،تامین آب کشاورزی، شرب و محیط زیست را به طور همزمان انجام دهد نرم افزارLINGOبا مدلسازی مناسب از قابلیت بالایی برخوردار است. با شبیه سازی سیستم چند سدی بر روی رودخانه و معرفی تابع هدف این عملیات انجام می شود تا علاوه بر، حداکثر سازی تولید برق، نیاز شبکه آبیاری، آب شرب وتوان خود پالایی رودخانه هم به عنوان قید تامین گردد. سیستم سدهای مخزنی خوزستان به عنوان نمونه برگزیده شده اند که در ماههای خشک سال (تیر لغایت آبان)به صورت پانزده بازه زمانی ده روزه مورد بررسی قرار می گیرند. در این برنامه ضمن اینکه روابط همبستگی میان تولید برق ، حجم سد و حجم خروجی آب به دقت بررسی می گردد، این روابط در جهت تولید برق مرتب می شوند و سپس با در نظر گرفتن یک تابع هدف که می بایست قیدهایفوق الذکر را تامین نماید دستورالعمل بهینه بهره برداری صادر می گردد.