سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس ایزدی – اداره کل نیروی کشش – گروه مطالعات

چکیده:

استفاده همزمان از ترمز هوایی و دینامیک در لکوموتیوهای مسافری امروزه یک امر متداول می باشد . به دلیل مزایای این سیستم ، مطالعاتی در این زمینه انجام شده که نتایج آن به طور مختصر در این مقاله آورده شده است . ابتدا سیستم ترمز ترکیبی (blending)انواع آن تشریح شده و نوعی از این سیستم که با سیستم ترمز هوایی لکوموتیوهای ناوگان ایران تطابق دارد ،بررسی و مدارهای پنیوماتیکی آن آورده شده است . همچنین محاسبات ترمزی در حالت ترمز ترکیبی انجام و کاهش استفادهاز ترمز هوایی در این حالت به صورت نمودار فشار ، نشان داده شده است