سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید شاه حسینی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرامرز مودی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کشف منابع عظیم گاز و نفت طی سالهای اخیر در مناطق مختلف خلیج فارس ضرورت ساخت و ساز و اجرای طرحهای بزرگ عمرانی را به دنبال داشته است . شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب و وجود املاح در منطقه دوام سازه‌های بتنی را با خطر روبرو ساخته است. در دال‌های بتنی ناپیوستگی‌ها و ترک‌های ریز پیش از بارهای خارجی شروع می‌شوند. این ترک‌های اولیه و سایر نقص‌های سطحی و اندرکنش‌های بعدی در حین بهره‌برداری و شرایط محیطی فراگیرنده سازه سبب انباشت مواد حاصل از خوردگی در اطراف میلگرد، سایش سطحی، انبساط سنگدانه و حمله شیمیایی می‌شود. در این مقاله ضمن بررسی و بیان علل و علایم خرابی در دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس یک سیستم خبره،برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی بیان شده است . سیستم خبره، برنامه کامپیوتری هوشمندی است که دانش و روشهای استنباط و استنتاج را بکار می‌گیرد، تا مسایلی را حل نماید . این سیستم شامل مفسر، روش استنباط دانش محور و پایگاه داده می‌باشد. این روش منطقی با یک خطای قابل قبول مهندسی نتایج مناسبی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد