سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد یوسف نادری – دانشگاه شهید بهشتی مرکز تحقیقات مخابرات
رضا حسن زاده – مرکز تحقیقات مخابرات
حمید فرهادی – دانشگاه شهید بهشتی
مقصود عباسپور – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این مقاله، یک سیستم تشخیص نفوذ پایگاه دادهها مبتنی بر داده کاوی ارائه شده است. روش ارائه شده بر مبنای یافتن ناهنجاری ها در رفتار کاربران پایگاه داده ها می باشد و از تکنیکهای استخراج
الگوی رفتارترتیبی و زمانی استفاده می نماید. روش ارائه شده شامل دو فاز یادگیری وتشخیص می باشد. هدف فاز یادگیری ساختن پروفایلی دقیق از رفتار کاربران بوسیله کاویدن الگوی رفتار آنان در سه سطح تراکنش،دستور و عمل از مستندات ثبت وقایع سیستم می باشد. در فاز تشخیص هر فعالیت جدیدکاربر با پروفایل وی مقایسه شده تا ناهنجاری احتمالی شناسایی و اخطار مناسب تولید شود