سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس جعفری دستنایی – مربی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد: شهرکرد- رحمتیه- دانشگ
سیدرامین حبیبی – مدیر عامل شرکت زیست محیط فناوری نوین وکارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
روزبه نامداری – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه کاشان
مجید عبدالهیان – مربی گروه عمران دانشگاه آزاد شهرکرد

چکیده:

سیستم تصفیه همزمان بیولوژیک و شیمیایی روش نوینی است جهت تصفیه فاضلا بهایی با بارالودگی بسیار بالا که ترکیبات غیرقابل تجزیه بیولوژیک دارند وباشکستن ترکیبات الی وترکیبات بازدارنده مانند فنل ها . ترکیبات سمی . ترکیبات اروماتیک و … توسط گاز ازن فاضلابهای صنعتی را تبدیل به مواد قابل تجزیه بیولوژیک می نماید ودرقسمت بیولوژیک ازبسترهای ثابت جهت رشد چسبیده باکتری ها استفاده می گردد هیدرولیک خاص جریان فاضلاب درون این سیستم همراه باازن زنی و هوادهی عمقی باعث می کرددتاهزینه راهبری این سیستم بسیار اقتصادی بوده و بو و رنگ فاضلاب به طور کامل حذف می گردد و با توجه به استفاده از گازازن لجن تولیدی دراین سیستم تا هشتاد درصد سیستم های معمول کاهش می یابد