سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا پنداشته – عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
ناز چایی بخش لنگرودی – عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
ماسایوکی فوجی – کارشناس شرکت نیپون کوئه (Nippon Koei ) ژاپن
فرشید فلاح – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان

چکیده:

امروزه استفاده از سیستم طبیعی تصفیه فاضلاب از اهمیت بیشتری بر خوردار است. به عنوان یک گزینه تصفیه ، این سیستم ها به دلیل هزینه کم و جنبه های زیست محیطی و ظاهری ، از تقتضای بیشتری برخوردار هستند . در ایران ، ساخت این نوع سیستم ها چندان متداول نیست . سیستم تصفیه پیشنهاد شده در این پروژه به منظور تصفیه فاضلاب شهر ماسال و حفظ تالاب بین المللی انزلی در مقیاس پایلوت طراحی و ساخته شده است . سیستم تصفیه پیشنهادی که قادر به تصفیه روزانه ۲۰ متر مکعب فاضلاب می باشد دارای مراحل ایستگاه پمپاژ ، سپیتیک تانک ، لاگون اختیاری ، و نیزار است. پارامترهای BOD , COD , SS , TN , TP در هر مرحله از سیستم تصفی اندازه گیری شده و با روش تست -t مورد مقایسه قرار گرفته است .با استفاده از این سیستم مواد معلق BOD , COD نیتروژن کل و فسفر کل به ترتیب ۱۰۰ و ۸۲ و ۸۱ و ۶۱ و ۶۰ درصد کاهش داشته است که مطابق با استانداردهای تخلیه به تالاب می باشد . همچنین راندمان حذف آلودگی در هر یک از مراحل سیستم مرد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات نشان می دهد سیستم تصفیه طراحی شده بطور موفقی برای کاهش آلودگی فاضلاب و حفظ تالاب بین المللی انزلی عمل می کند و با توجه به مزایایی که دارد از جمله هزینه پایین ساخت می تواند در بسیاری از موارد به ویژه تصفیه فاضلاب جوامع روستایی و شهرهای کوچک با تراکم جمعیت بالا ، جایگزین روشهای متداول تصفیه فاضلاب باشد.