سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
اشکان آبیارحسینی – مؤسسه آموزش عالی روزبهان ساری
خلیل گرگانی فیروزجاه – عضو هیئت علمی گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران

چکیده:
این مقاله تکنیکی را برای بدست آوردن خروجی ده فاز از سیستم تغذیه سه فاز با استفاده از اتصالات جدید و خاص یک ترانسفورماتور، پیشنهاد می کند. بنابراین با تکنیک پیشنهاد شده، ولتاژ/جریان سیسنوسی خالص ده فاز بدست می آید که می تواند برای اهداف تغذیه دوگانه پنج فاز مورد استفاده قرار گیرد. اتصال ترانسفورماتور پیشنهادی عملکرد خروجی ده فاز را داراست. در حالی که ورودی شبکه سه فاز عرضه می کند. یکی دیگر از ناحیه استفاده از چنین ترانسفورماتوری می تواند انتقال قدرت ده فاز و سیستم یکسو کننده باشد. در این کار باز به پایان رسید موتور القایی چنج فاز است در خروجی سینوسی از تبدیل ترانسفورماتور سه تا ده فاز اجرا شود. در این کار در انتها موتور القایی پنج فاز قرار دارد که با ترانسفورماتور تغذیه می شوند. نتایج تحلیلی با استفاده از شبیه سازی تأکید می شود.