سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش نیک نفس – گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس
نصرا… مقدم چرکری – بخش مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر نیک نفس – بخش مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله به فرآیند توصیه، به عنوان یک مسئل ه تصمیم گیری چند معیاره نگریسته و استفاده از متد PROMETHEE به عنوان یک روش پرکاربرد در میان روشهای تصمیم گیری چند معیاره- برای سیستم های توصیه گر مورد بررسی قرار گرفته است. غالب سیستم های توصیه گر به توصی ه یک نوع کالا، آن هم از انواع با تواتر خرید بالا (مانند: موسیقی، فیلم، کتاب و …) پرداخته اند اما توصیه اقلام گوناگون و با تواتر (تکرار) خرید پایین از مسائلی است که امروزه توجه محققین تجارت الکترونیک را بیش از پیش به خود جلب کرده است. این مقاله با به کار گیری روش PROMETHEE II به توصیه از دسته کالاهای مختلف با تکرار خرید پایین پرداخته است. عملکرد سیستم طراحی شده با داده های واقعی و بر اساس معیارهای ارزیابی سیستم های توصیه گر مورد ارزیابی قرار گرفته و زمان پاسخگویی سیستم نیز با متد مشابه مقایسه شده است. نتایج آزمایشات حکایت از دقت و صحت خروجی های سیستم داشته و نیز عملی بودن توصیه از دسته های متفاوت ولی مرتبط کالاهای با تواتر خرید پایین را در زمان پاسخگویی مناسب نشان می دهد.