سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا خوش سیما – دانشگاه تهران
احمد جعفرنژاد – دانشگاه تهران
علی محقر – دانشگاه تهران

چکیده:

با افزایش تغییر در محیط کسب و کار و رقابتی تر شدن آن ، سازمان های تولیدی نیازمند سیستم تولید ای هستن د که بتوانند به تمامی نیازهای مشتریان پاسخگو باشند . تولید چابک (AM) مفهوم جدیدی است که پاسخگویی و رقابت پذیری شرکت را افزایش می دهد و می توان آن را به عنوان توانمنـدی بقا و پیشرفت در یک محیط رقابتی ( که ویژگی اساسی این محیط تغییر و عدم اطمینان است ) تعریف نمو د که به صورت سریع و موثر به بـازار هـای در حال تغییر بر اساس خواسته مشتری عکس العمل نشان می دهد . ما در این مقاله ابتدا روند تاریخی و دلا یل ظهور سیستم تولیدی چابک (AMS) را بیان نموده و سپس به بیان تعاریف متفاوت از آن، توانا ساز هـای آن و در نهایت به تفاوت بین تولید چابک، ناب و منعطف می پردازیم .