سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پگاه عادلوند – واحد HSE شرکت ملی نفت، تهران
فرشته میراج – واحد HSE شرکت ملی نفت، تهران

چکیده:

افزایش حوادث محیط کار و هزین های هنگفت محیط های غیر ایمن، اعم از مستقیم و غیر مستقیم، با وجود داشتن مقررات و دستورالعمل های موجود، دیدگاه مدیران را به مقوله ایمنی بهداشت و محیط زیست تغییر داد به طوری که امروزه همگی بر این باورند که ۳ مقوله ی فوق بدون حضور یک سیستم مدیریت فعال و صرفا از طریق مقررات اجباری یا حتی احساس جمعی ویا توسط یک فرد به تنهایی تأمین نمی شود . نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، که بخشی از نظام مدیریت جامع شرکت ها می باشد، کلیه فعالیت های مربوط به این ۳ مقوله را همزمان و تحت یک مدیریت و با تکیه بر ۵ اصل مدیریتی تعهد و خط مشی، طرح ریزی، اجرا و غملیات، کنترل، اندازه گیری و اقدامات اصلاحی، بازنگری و بهبود دنبال می کند.