سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی زیودار – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

تمامی پیشرفتهای علمی و فناوری که تا کنون صورت پذیرفته و یا در آینده انجام خواهد پذیرفت، بی گمان حاصل تلاش و کوشش های نیروی انسانی است که همواره عامل اصلی تولید و ارائه خدمات می باشد. سیستم جبران خدمات، یکی از عوامل تاثیرگذار در جذب، نگهداشت و ایجاد انگیزش در نیروی انسانی است. اهتمام این مقاله ایجاد یک کانال ارتباطی میان سیستم جبران خدمات و سازمان های کارآفرین است. در واقع تلاش می گردد تا ضمن بیان مزایای این سیستم در سازمان های کارآفرین، بخشی از مقدمات نظری و ضروری جهت کارآفرین نمودن سازمان ها بویژه سازمان های بومی کشور شود. کارآفرینی شرکتی دریچه ای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتی ماندگار نوآوری و پیشگامی برای سازمان ها است و سازمان کارآفرینی، سازمانی است که درصدد رشد پیوسته و پایدار از طریق احراز قابلیت های نوین، گسترش ظرفیت ها و قدم گذاری به عرصه های جدید کسب و کار می باشد. نوآوری، توان بالقوده برای رشد و اهداف راهبردی از جمله خصائص این دسته از سازمانها محسوب می گردند. سیستم جبران خدمات پویای سازمان های کارآفرینی در نقطه مقابل نظام های پرداخت سنتی قرار داشته و نقش چشمگیری در بسط و گسترش فرهنگ نوآوری میان کارکنان شایسته و خلاق ایفا می نماید. سسیر نزولی اثر بخشی نظام های پرداخت مستمر، ثابت و ساعت مزد در محیط به شدت رقابتی امروز، موجب سوق دادن سازمان ها به سوی نظام های پرداخت انگیزشی، متغیر و منعطف به عنوان محرکی جهت همسویی مساعی کارکنان خلاق، مبتکر و شایسته در جهت اهداف سازمان گردیده است.