سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی دوستکام – شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی تهران – ایران
ناصر طاعتی – شرکت مهندسین مشارو ناموران تهران – ایران

چکیده:

روشهای سنتی برای حذف ترتیبی برا مبتنی بر سنجش مقادیر ولتاژ یا فرکانس است .
در روش مبتنی بر اندازه گیری ولتاژ , ولتاژ باس (BUS) مرجع اندازه گیری می شود و در صورتیکه از یک آستانه پیش تنظیم کمتر شده باشد، قطع ترتیبی بار صورت می گیرد . از این روش معمولا برای پیشگیری ناپایداری ولتاژ و یا فروپاشی ناشی از افت شدید ولتاژ ) ) VOLTAGE COLLAPSE استفاده می شود .
در روش مبتنی بر اندازه گیری فرکانس، با اندازه گیری کاهش فرکانس می توان عدم توازن بار و تولید را تشخیص داد . قطع بارها مشابه حالت قبل صورت می گیرد . این روش معمولا برای مقابله با اضافه بار شدید سیستم و فروپاشی آن بکار میر ود . روش جدید ( موسوم به درنا ) ۲۱۰ مبتنی بر اندازه گیری همزمان ولتاژ و فرکانس و تغییرات این دو پارامتر برحسب زمان می باشد . این روش برای هردو کاربرد یاد شده مناسب است