سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن فرحبخش – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان- دانشگاه شه
نسرین فرید – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

منابع آب محدود ند. امروزه حتی کشورهای پیشرفته نیز محدودیت منابع آبی را درک نموده اند . فعالیتهای مخرب و استفاده ناکارآمد از منابع آب و در کنار آن افزایش جمعیت و افزایش تقاضای آب، منابع آب را در چند دهه اخیر به شدت محدود کرده است و بشر را به فکر استفاده از منابع غیر معمول آب سوق داده است . سیستم جمع آوری آب باران بر اساس جمع آوری آب با استفاده از نیروی ثقل پایه ریزی شده است و ابتکاری نو در جهت جمع آوری آب باران می باشد . با توجه به اینکه در اغلب مناطق کشور ریزش بارانهای شدید و شلاقی معمول بوده و نتیجه ای جز ایجاد سیل و فرسایش منابع خاک را ندارند استفاده از این پدیده می تواند به عنوان یکی از منابع تامین و ذخیره آب بویژه در بخش کشاورزی و خانگی(مصارف غیر شرب) مفید واقع شود