سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
خدیجه اسدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
فرج اله رحیمی – استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، ایران
قنبر امیرنژاد – استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

چکیده:
گفته می شود؛ هدف از ایجاد سیستم حافظه سازمانی توزیع مجدد فعالانه دانش بین کارکنان یک سازمان است تا در مواقع نیاز بتوانند از تجربیات گذشته حداکثر استفاده را ببرند. در حقیقت حافظه سازمانی بستر مناسبی را برای یادگیری سازمانی مهیا کرده و به تبادل تجارب و آموخته ها بین افراد و گروههای کاری مختلف می پردازد. در این مطالعه سعی خواهد شد با رویکردی کیفی – مروری کاربرد دیگری از حافظه های سازمانی را پیشنهاد داده و ارتباط آن را با رفتار نوآورانه کارکنان بررسی نماییم . بدین منظور ابتدا مفاهیم اولیه موجود در حوزه مدیریت دانش و دانش سازمانی و اهمیت سرمایه های اطلاعاتی یک سازمان را مورد توجه قرار داده سپس با معرفی مخازن دانش در یک سازمان ، نقش یک سیستم حافظه سازمانی را در سازماندهی دانش موجود در سازمان و به اشتراک گذاری فعالانه این دانش به منظور استفاده مجدد آن در پشتیبانی از کارکنان جدید در زمینه ی نوآوری نشان می دهیم