سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیدرضا مقبلی – شرکت پلارک صنعت

چکیده:

با توجه به اینکه کلیه سیستمهای حفاظت کاتدی برای مقاومت ویژه خاصی طراحی می گردند، در صورتی که تغییراتی در وضع محیط حادث گردد یا اینکه پوشش سازه به نحوی دچار تغییر شود، سیستمها از تعادلخارج می شوند.
این مسئله باعث می شود که سازه مورد حفاظت، انطور که مورد نظر طراح بوده است حفاظت نشود. در این مقاله راجع به سیستمهای حفاظت کاتد ری هوشمند صحبت شده است، این سیستمها قادرمند سازه را در هر شرایطی به طور کامل حفاظت کنند.