سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید شاه حسینی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کشف منابع عظیم گاز و نفت طی سالهای اخیر در مناطق مختلف خلیج فارس ضرورت ساخت و ساز و اجرای طرح های بزرگ عمرانی را به دنبال داشته است. شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب و وجود املاح در منطقه، دوام سازه های بتنی را با خطر روبرو ساخته است. در بسایری از دالهای بتنی سازه ها و پل های منطقه، علایمی از خرابی شامل ترکهای متعدد و خرابیهای موضعی دیده می شود. لذا ارزیابی وضعیت دالهای بتنی سبب می شود تا از پیشرفت خرابی، از سرویس خارج شدن و تعمیر سازه جلوگیری شود. در این مقاله ضمن بررسی و بیان علل و علایم خرابی در دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس یک سیستم خبره، برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی بیان شده است. سیستم خبره، برنامه کامپیوتری هوشمنئی است که دانش و روشهای استنباط و استنتاج را بکار می گیرد، تامسایلی را حل نماید. این سیستم شامل مفسر، روش استنباط دانش محور و پایگاه داده می باشد. این روش منطقی با یک خطای قابل قبول مهندسی نتایج مناسبی رادر اختیار کاربر قرار میدهد.