سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن شریفی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
محمودرضا پیروزیان – کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به دلیل گستردگی فراوان بیماری ها و داروهای موجود، و با توجه به حالات مختلف بیماران از لحاظ سن و وزن های مختلف و امکان وجود سوابق بیماری های دیگر، یک پزشک تنها می تواند تعداد محدودی از حالت های مختلف نسخه را در ذهن خود نگه دارد. برای حالت ها و موارد دیگر نیز باید از کتاب های مرجع بهر گرفت و محاسبات لازم را بر اساس شرایط موجود انجام داده و نسخه بیماری مربوطه را به دست آورد. سیستم رایانه ای می تواند در جهت تخفیف این محدودیت ها به خدمت گرفته شده و پزشکان را در امر درمان یاری دهد که این خود مستلزم شناخت قواعد و منطق حاکم بر روال تجویز درمان پزشکی است.
در این مقاله ابتدا قوانین منطقی تجویز دارو در درمان بیماری در زمینه علم پزشکی شناسایی و توضیح داده شده و برای اولین بار در ایران به صورت مجموعه ای دسته بندی شده از قواعد تالی – مقدم (دانش)، که قابلیت تعبیه شدن در داخل یک سیستم خبره رایانه ای را داشته باشند، گزارش شده اند. سپس اجزا و نحوه عملکرد یک نرم افزار نمونه هوشمند تجویز که بر اساس این مجموعه قوانین ساخته شده است و می تواند پزشکان را هدایت نماید، توضیح داده شده است. در این سیستم نرم افزاری، تجویز درمان در درجه اول بر اساس قواعد علم پزشکی و در درجه دوم بر اساس تجربیات پزشک انجام می گیرد. پزشک می تواند سلیقه ها و نظرات خود را به سیستم وارد کرده و رفتار سیستم را با تجربیات خود مطابق نماید. نتایج ارزیابی سیستم حاکی از آن است که در بیش از ۹۲ درصد از موارد تست، رفتار سیستم در عمل قابل قبول بوده است. این نتایج گولاهی بر اعتبار نسبی قواعد منطقی استخراج و تدوین شده می باشد.