سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدسیاوش مدائنی – استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
مسعود رحیمی – استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
فرشید هاشمی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه رازی – شرکت مهندسی و توسعه نفت

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است تا با معرفی و بررسی یک تکنولوژی نوین در صنعت گاز طبیعی گامی دیگر در جهت رشدو ارتقای صنعت پالایشگاه گاز کشور برداشته شود. این تکنولوژی جدید تلفیقی از دو تکنولوژی معتبر تصفیه گاز طبیعی با محلول آمین وتصفیه گاز طبیعی با استفاده از غشاهای صنعتی می باشد که تحت عنوان سیستم دوگانه جداسازی CO2 مطرح شده است. این سیستم قادر به تصفیه گاز طبیعی و جداسازی CO2 از آن در شدت جریانهای زیاد گاز با محتوای CO2بالا می باشد. استفاده از غشاهای صنعتی به منظور تصفیه گاز طبیعی در فشار جزئی بالا CO2 اخیرا مورد توجه قرار گرفته است لیکن تصفیه از توسطمحلول آمین بیش از ۵۰ سال است که در واحدهای صنعتی متداول جهت تصفیه گاز از CO2 و H2S مورد استفاده قرار می گیرد. در این بررسی به مطالعه تکنولوژی غشاء و مقایسه عیوب و مزایای آن با تکنولوژی آمین پرداخته می شود. در نهایت با تحقیق بر چگونگی تلفیق این دو تکنولوژی در قالب یک سیستم دو گانه تصفیه گاز می توان نتیجه گرفت، در مواقعی که میزان شدت جریان گاز ترش به حدی بالاست که استفاده از دو واحد موازی تصفیه گاز را ضروری می سازد، بکارگیری سیستم دو گانه می تواند طراحی و ساخت دو واحد را به یک واحد کاهش دهد. مطالعات نشان می دهد که سیستم دوگانه در مقایسه با هر یک از دو واحد فوق هزینه ثابت یکسانی دارد، در حالی که این سیستم سبب کاهش هزینه عملیاتی بدلیل کاهش بخار مصرفی در ریبویلر واحدآمین می گردد.