سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش محافظت ساختمانها در برابر آتش

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه جاذبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله مشخصات سیستم سازه ای ستون پر شده با بتن در برابر آتش مورد بحث قرار می گیرد. این سیستم مزایای زیادی نسبت به سیستم های فولادی معمولی و سیستم بتن تقویت شده دارد. سیستم ستون پر شده با بتن به منظور افزایش ظرفیت باربری ارائه شده است، ولی با بررسی های انجامشده مشخص شده است که این سیستم در برابر آتش مقاومت بالایی دارد و هزینه آن نسبت به سازه های فولادی و بتنمی کم تر است. به دلیل مزایای ذکر شده برای سازه های مذکور، در کشور ژاپن به میزان زیادی از آن استفاده می شود و تحقیقات وسیعی در طی ۱۵ سال اخیر، در این باره انجام شده است. با توجه به مزایای زیاد این سیستم سعی شده است در این مقاله این سیستم شرح داده شود. برای این منظور سعی شده است که با این سیستم و نحوه اجرای آن بیشتر آشنا شده و از آن جا که در کشور ژاپن و امریکا در این مورد تحقیقات زیادی انجام شده است، این تحقیقات بررسی شده و نتایج این تحقیقات در قالبعملکرد سازه ای و رفتار در برابر آتش و مزایای این سیستم بیانشوند. در ضمن تجربیات ساخت با این گونه سیستم بیان می شوند که هم نشان دهنده توجیه کافی برای استفاده از این سیستم است و هم از این تجربیات برای تحقیقاتی که در این زمینه در کشور ما در این مورد انجام خواهد شد، استفاده شود.