سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر صفری – مشاور روانشناسی – شرکت رادیاتور ایران، لیسانس روانشناسی بالینی، فوق
علیرضا کمیزی – مدیر منابع انسانی، شرکت رادیاتور ایران، لیسانس مدیریت بازرگانی، دان
مهرداد اصلی – رئیس امور اداری شرکت رادیاتور ایران، لیسانس امار، دانشگاه خاور،

چکیده:

از جمله مشکلات و محدودیت های شناخته شده در صنایع ایران مسئله منابع انسانی و رفتار کاری غیر بهره ور ایشان می باشد. و این سوال برای اغلب مدیران و کارشناسان مطرح میباشد که چرا افرادی که برای تصدی یک شغل مناسب به نظر می رسند اغلب در حیطه عمل دارای کارکردی ضعیف یا حداکثر متوسط می باشند. پیاده سایز سیستم سنجش شایستگی و جذب نیرو دارای ۲ بخش اصلی می باشد:
الف: شناخت سازمان و پست های سازمانی
ب: شناخت عامل انسانی سازگار و شایسته جهت جانمایی در پست سازمانی
این شیوه براساس الگوی انتخاب کارکنان و بر مبنای پیشنهاد جامعه روان شناسان صنعتی امریکا طراحی شده و شامل فرایند زیر می باشد:
۱- آنالیز شغل
۲- شناسایی مدل محیطی شغل جهت تناسب شغل و شخصیت حرفه ای بر اساس
۳- شناسایی دانش، مهارت، توانایی و دیگر ویژگیهای شخصیتی مورد نیاز در یک شغل
۴- استاندارد سازی دانش، مهارت و توانایی مورد نیاز در هر شغل، یا تدوین خط پایه
۵- استفاده از ابزارهای اندازه گیری برای سنجش متقاضیان استخدام
۶- کنترل و نظارت بر عملکرد واحد انتخاب کارکنان به منظور تدوین استاندارد احراز شغل (تدوین هنجار منطقه ای)
این سیستم به منظور بهینه سازی روند جذب و تامین نیروی انسانی در شرکت رادیاتور ایران در حال اجرا می باشد و مخاطبین این سیستم دو گروه اصلی هر سازمانی را تشکیل می دهند.
۱- متقاضیان استخدام
۲- شاغلین فعلی سازمان