سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

قدیر یعقوبی – متخصص سیستم های آموزشی
محمد مرادی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

هدف این مقاله ارائه راهکاری اجرایی برای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که بدین منظور سیستم طبقه بندی مشاغل استاندارد معرفی و پیشنهاد شده است. در ابتدای مقاله به مطالب نظری در ارتباط با طبقه بندی مشاغل، استاندارد سازی و طبقه بندی مشاغل استاندارد پرداخته شده و در ادامه، سیستم طبقه بندی مشاغل استاندارد آمریکا به عنوان مدل تحلیلی تحقیق، بررسی شده است. در نهایت به تحلیل و نتیجه گیری در مورد مطالب مطرح شده پرداخته ایم و عنوان شده که مبنای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیستم طبقه بندی مشاغل استاندارد می باشد که خود این سیستم بدون استفاده از نشریات و استانداردهای آموزشی قابلیت اجرایی نخواهد داشت. به این ترتیب استفاده همزمان از سیستم طبقه بندی، نشریات مبنا و استانداردهای آموزشی توصیه شده است.