سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید رئوفی راد – پژوهشگاه نیرو- گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله نشان داده شده که میتوان ساختمان دیوانخانه زندیه شیراز را با توجه به خصوصیات معماری آن و بعلاوه قرارگیریش در منطقه گرم وخشک ایران با استفاده از هوای سرد شب در تابستان خنک نمود، به نحوی که شرایط آسایش در ساختمان در روز فراهم شود . بدون آنکه هیچ سیستم مکانیکی برای آن لازم باشد . بنای تخت جمشید نه چندان دور از این ساختمان، قرار داشته که دارای خصوصیات معماری مناسب تر برای استفاده از سیستم طبیعی هوای سرد شب بوده است و مسلمًا از این سیستم بهره میگرفته است. با توجه به محاسبات انجام شده نتیجه میشود که اگر ساختمانها در مناطق گرم وخشک ایران طبق اصول سنتی ساخته شوند، یعنی احجام و سطوح زیاد با مصالح بنائی در داخل ساختمان، ایجاد شود میتوان با استفاده از سیستم سرمایش هوای سرد شب،
سرمایش لازم را در تابستان درآنها تأمین نمود . بعبارت دیگر عمو مًا از بکار گیری سیستمهای مکانیکی صرفنظ ر نموده و در ساختمانهای خاص از سیستمهای مکانیکی صرفًا برای حالات اضطراری استفاده نمود.