سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی بربند – شرکت توزیع نیروی برق مشهد
علیرضا اسکندری – شرکت توزیع نیروی برق مشهد

چکیده:

محدود بودن ذخایر انرژی و نیز محدودیت ظرفیت تولید برق در بسیاری از شبکه ها،امروزه توجهدست اندرکاران انرژی را هر چه بیشتر به سمت مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی هدایت کرده است. تا کنون در شبکه های توزیع انرژی کشور ما کمتر به امر بهینه سازی مصرف توجه جدی شده است. بطوریکه تلفات انرژی و یا مصرف انرژی بیهوده سبب شده است تا سهم تلفات شبکه های توزیع در ایران در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته بیشتر باشد. از جمله روشهایی که می تواند ما را به سمت صرفه جویی انرژی و بهینه سازی مصرف رهنمون سازد، توجه به سیستم روشنایی معابر می باشد. سیستم روشنایی معابر در شبکه های توزیع شهری در حال حاضر دارای نقایص متعددی می باشد، که توجه به هر کدام از آنها می تواند ما را به سمت صرفه جویی قابل ملاحظه ای رهنمون سازد. در سیستم روشنایی فعلی به علت عملکرد نامناسب فتویلها و یا آلوده شدن سطح پوششی آنها سبب روشن ماندن چراغها در بسیاری از ساعات روز می گردد. همچنین چراغها از لحظه روشن شدن تا سپیده صبح حتی در شرایط کم ترافیک آخر شب روشن می باشند. علاوه بر این کشیدن سیم فاز جداگانه برای شبکه روشنایی خود شامل هزینه خرید هادی و تلفات در شبکه می شود. همچنین موجب عدم تعادل فازها در طول شبانه روز و به طبع افزایش تلفات می گردند. در این مقاله عملکرد سیستم قابل برنامه ریزی روشنایی معابر که در توزیع برق مشهد در حال پیاده سازی است معرفی می شود.