سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهرخ فرهنگی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر – دانشکده فنی – دانشگاه تهران – ایران
بهزاد وفاخواه – گروه مهندسی برق و کامپیوتر – دانشکده فنی – دانشگاه تهران – ایران
بابک فرهنگی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر – دانشکده فنی – دانشگاه تهران – ایران
پیمان کنعان – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا )- ایران

چکیده:

در سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه انرژی حاصل از مدولهای خورشیدی به توسط یک پردازشگر توان به صورت جریان متناوب به شبکه نیرو تزریق میگردد . تامین مجزا سازی مابین مدولهای خورشیدی و شبکه نیرو یکی از مقتضیات طراحی پردازشگر توان میباشد . در این مقاله، یک سیستم متصل به شبکه به قدرت ۵ کیلووات گزارش می – گردد که از آرایش مبدل تشدیدی موازی استفاده میکند و مجزا سازی به جای استفاده از ترانسفورماتور سنگین فرکانس ۵۰ هرتز، به توسط ترانسفورماتوری به مراتب کوچکتر در فرکانس ۶۰ کیلوهرتز تامین میگردد . سیستم متصل به شبکه مذکور نخستین سیستمی است که اجزای آن کاملا در کشور ساختهشدهاند . در این مقاله اجزا سیستم و عملکرد آن گزارش میشود .