سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فائزه قانع پسند فومنی – کارشناس برنامه ریزی پروژه و کنترل بودجه شرکت قالبهای صنعتی ایران خود

چکیده:

سیستم مدیریت ارزش افزوده , سیستمی است برای کنترل هزینه و تعیین دوره های زمانی جذب درآمد در پروژه ها , اما متاسفانه یا از این سیستم استفاده نمی شود , یا استفاده از آن نمایشی می باشد . این سیستم قادر است در ابتدای پروژه روند جذب هزینه های پروژه را پیش بینی کند و در حین پروژه نیز میزان هزینه را تحت کنترل درآورد . همچنین با استفاده از شاخصهای موجود در این سیستم می توان وضعیت پروژه را در دوره های زمانی مختلف بررسی کرد و تحلیلهای هزینه متفاوتی از روی شاخصها استخراج نمود . حسن استفاده از این سیستم در این است که ضرایب وزنی هزینه ای به جای ضرایب تجربی و ذهنی به کار برده می شود . در بعضی مواقع , وقتی که ضرایب زمانی پاسخگوی پیشرفت و تاخیر نمی باشد , ضرایب وزنی برای فعالیتها تعریف می شود . اما چون این ضرایب تجربی بوده و به طور همزمان چند عامل در نظر گرفته می شود , وضعیت درستی از پروژه در اختیار ما قرار نمی دهد و به همین دلیل نمی تواند معیار مناسبی برای کنترل هزینه ها باشد .