سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

آرش قمی –

چکیده:

با توجه به افق چندان روشن انرژی ، و سایه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت و اقتصاد کشور، تحقیقا قیمت انرژی واقعی تر ، دسترسی به انرژی مشکلتر ، وهزینه های ناشی از سوء مصرف انرژی قابل ملاحظه تر خواهد شد. مساله هزینه انرژی ، به مسائل روز سازمانها تبدیل شده و تاثیرات قابل ملاحظه ای بر قیمت تمام شده خواهد داشت. از این رو مساله انرژی نیز مثل کیفیت به یک مساله رقابتی تبدیل خواهد شد، از طرفی دیگر، محدودیتهای انرژی و ملی بودن منابع آن استراتژی های کاملی را در سطح ملی نیز طلب می کند، جامعه مصرف کننده انرژی نیازمند برنامه ریزی و اقدام عملی سیستماتیک است. بدین ترتیب برخورد سیستماتیک با انرژی روز به روز مهم تربه نظر رسیده و ساختار سازی به عنوان قدماولیه رخ می نمایاند، ساختار مورد نیاز در حال حاضر برای کشور، استانداردسازی سیستم مدیریت انرژی ، درگیر ساختن بنگاه های اقتصادی با مساله انرژیست. در این مقاله کوشش بر آن شده استتا با معرفی ساختار لازم سیستم های مدیریت بطور کلی، و همچنین بررسی یک نوع سیستم مدیریت بطور کلی، چارچوب مشخصی برای سیستم مدیریت انرژی معرفی گردد.
این مقاله، بر آن است تا علاوه بر پیشنهاد چارچوب ساختمانی سیستم مدیریت انرژی ، راهکاری را برای استقرار سیستم مدیریت انرژی را در سازمانهایی که تحت گواهی استانداردهای جهانی سری ISO 9000فعالیت می کنند نیز معرفی نماید.