سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عصمت شجاعی – مهندس ایمنی
فرح بهنام – مهندسی کشتی سازی
اندیشه توکلی – مهندس مواد

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله زمینه سازی جهت آشنایی بنادر آشور با سیستم های مدیریت ایمنی، تدوین کد ملی مدیریت ایمنی و بهره گیری از تجارب کشورهای توسعه یافته و پیشرو در این راستا می باشد. در این مقاله، روش جمع آوری اطلاعات و داده ها، "جستجو در شبکه اینترنت" با کلمات آلیدی مرتبط انتخاب شده است. روش تحلیل اطلاعات، شامل مطالعه و بررسی دقیق، مقایسه مدل های مختلف و استخراج شالوده و ساختار اصلی سیستم مدیریت ایمنی بنادر بوده است. نتیجه کلی بررسی نشان می دهد که مدیریت همزمان ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست به صرفه جویی در مصرف منابع مالی و انسانی، بهبود کارایی بنادر، کاهش خسارات ناشی از حوادث، و بهره وری و توسعه پایدار در صنعت حمل و نقل دریایی منجر خواهد شد.