سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد مهریاری – کارشناس ارشد مهندسی عمران، سرپرست واحد ایمنی حمل و نقل وزارت راه و ترا
محمدهادی نیکوفکر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع, دانشگاه علم وصنعت ایران
محسن نادرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع, دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در کنار پیشرفت های فنی و مهندسی برای آ نکه بتوان تمامی وجوه مرتبط با ایمنی را شناخت و تحت کنترل قرار داد، لازم است با دیدگاه و نگرش سیستماتیک آ نرا بررسی نموده و از نظام یکپارچه سازی و سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان بهره جست. سیستم مدیریت ایمنی با ایجاد یک بستر مناسب راه را برای رسیدن به عملکرد ایمن سازمان فراهم میکند. این مقاله به معرفی یک نگرش جامع بر ایمنی حمل و نقل و مدیریت آن پرداخته و ضمن ارایه یک مدل مدیریت ایمنی حمل و نقل جادهای، نیازمندی های اجرایی آن را تبیین نموده است.