سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا عبدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – کارشناس ایمنی هوایی – معاونت آموزش، تحقیقا
علیرضا قنادان – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – کارشناس در امور ایمنی هوانوردی، د
جعفر حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – کارشناس در امور ایمنی هوانوردی،
الناز پوریامهر – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

بروز سوانح و حوادث متعدد در صنعت حمل و نقل هوایی منجر به تاثیرات منفی بسزایی د ر ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور شده است . این امر سبب گردیده که تلاش برای اداره این بخش از صنعت حمل ونقل به شکلی ایمن تر در زمره مهمترین استرات ژیهای تصمیم گیرندگان ذیربط قرار گیرد . سیستم معرفی شده در این مقاله با یکپارچهنمودن تمامی فرآیندها و فعالیت های مرتبط با ایمنی پرواز در قالب یک نظام یکپارچه و جامع و هدایت و نظارت ساخت یافته و متمرکز بر این نظام به بهبود سطح ایمنی در این صنعت می پردازد . د ر این راستا پس از تشریح ضرورت مساله و رویکرد سیستماتیک به بحث ایمنی به ارایه مدل سیستم مدیریت ایمنی هوایی و الزامات آن پرداخته شده و شرح مختصری از اجزا و زیر سیستم های آن ارایه میگردد .