سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جلال الدین زارع اشکذری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی، شرکت تو

چکیده:

مدیریت سبد پروژه، رویکردی برگرفته از دانش مدیریت پروژه می باشد با این مضمون که در این سیستم، مدیریت بر ترکیبی از پروژه ها با اهداف و شرایط خاص منظور می باشد و سطحی بالاتر از مدیریت پروژه در سازمان ها تلقی می شود . در این نظام مدیریتی هدف اصلی، طراحی و اجرای پروژه هایی است که بتوانند در نهایت دستیابی سازمان پروژه را به اهداف استراتژیک خود تسهیل کنند . گزینش پروژه های مناسب، تخصیص صحیح منابع محدود سازمان، تحقق تاکیدات بیانیه استراتژیک، هماهنگی و هم افزایی در مجموعه سبد پروژه های سازمان و تامین سلامت روابط سازمانی مدیران پروژه از جمله مهمترین مبانی نظری تشکیل دهنده این سیستم می باشد . در این مقاله با هدف ارائه مفاهیم مربوط به این رویکرد به مباحثی چون تعاریف، مدلها، فرایند استقر ار مدل بلوغ سیستم مدیریت سبد پروژه و نحوه شکل گیری و ترکیب بندی سبد پروژه پرداخته می شود . تشریح ماهیت دفاتر مدیریت پروژه (PMO) و نیز دفتر راهبری پروژه (SPO) از دیگر موضوعاتی است که در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد.