سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامحسین فخاری – شرکت آب و فلاضلاب استان آذربایجان شرقی

چکیده:

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی متولی سرمایه های کلانی در قلب تاسیسات تامین، انتقال و توزیع آب و تاسیسات جمع اوری، دفع و تصفیه فاضلاب می باشد. برای بهره برداریبهینه و مناسب ازاین سرمایه ها و در راستای سیاستهای کلان شکور و وزارت نیرو بخش اعظم بهره برداری از تاسیسات با تنظیم شرایط خصوصی و عقد قرارداد به بخش خصوصی واگذار گردیده است . به موج باین قراردادها تاسیسات آب و فاضلاب که مشخصات آنهاضمیمه قرارداد می باشد، جهت بهره برداری به پیمانکار تحویل می گردد تا طبق شرایط خصوصی و عمومی و سایر مفاد پیمان از تاسیسات بهره برداری و آب تولید شده را در مخازنذخیره اصلی شهرها ونیز از شبکه فاضلاب بهره برداری و فاضلاب پس از انتقال تصفیه و پساب را طیق استانداردهای موجود در خروجی تصفیه خانه تحویل کارفرما نماید.
با توجه به ابعاد و بزرگی برخی از پیمانها ، ایجاد یک سیستم مدیریت طرح برای تعیین و برآورد بودجه و در نهایت بهای آب تولید شده و بهای خدمات فاضلاب،تنظیم قراردادایجاد سیستم کنترل و نظارت بر فرآیند اجرا و هدایت و عملکرد پیمانکاران و ایجاد سیستم نگهداری و تعمیرات لازم و ضروری است.
چون طرح ها یک طرحبهره برداری از تاسیسات می باشد. جهت بهره برداری برنامه بازرسی دوره های نگهداری و تعمیرات بموقع تاسیسات تدوین و به پیمانکار اجرا و دستگاه نظارت جهت کنترل ابلاغ شود. در این مقاله سیستم مدیریت طرحتشریح و فرایند آن توضیح داده شده است.