سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

جواد طاهری تهرانی – کارشناس مهندسی صنایع، شرکت فرآورده های نسوز آذر – ایران

چکیده:

در این مقاله ابتدا ادبیات موضوع مدیریت هوشمندانه بر تامین منابع مورد نیاز سازمانها، دلایل و اهمیت استفاده از اینگونه سیستمها در دنیای رقابتی امروزو توضیحات مختصری در ارتباط با فرمولاسیون سیستم طراحی شده ارائه گردیده است. سپس بعنوان مطالعه موردی بزرگترین شرکت تولید کننده فراورده های نسوز در کشور موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته و دستاوردهای بسیار اثر بخش آن به نمایش گذاشته شده است. لازم به ذکر است فرمول های بکار گرفت شده در طراحی این سیستم بر اساس مبانی ریاضیاتاصول و فرمول های شناخته و ثابت شده مباحث کنترل موجودی هامی باشد (استفاده از مدل EOQ بصورت محور اصلی و محاسبه برخی از فرمولهای مورد نیاز دیگر در سیستم ) . اعتبار مدل و کاربردی و عملیاتی بودن سیستم طراحی شده از طریق نظر سنجی از خبرگان، شبیه سازی و اجرای عملیاتی و مطالعه موردی ، مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل شده از مطالعه موردی سیستم نشان دهنده کاهش بسیار چشم گیر هزینه های مستتر در بخش موجودی ها و دهها دستاورد دیگر است که در مجموع سازمانهای تولیدی صنعتیکشور را به سمتاستفاده بهینه از منابع و سرمایه های در دسترس سوق می دهد. رویکرد این سیستم به سمت کاهش سطح موجودی انبار تا سطح بهینه (بر اساس محاسبات مهندسی حاصل می گردد) است، ضمن انکه امکان اتخاذ تصمیمات درست بر اساس اطلاعات مستند و تخصیص بهینهمنابع محدود به هنگام بروز محدودیتها و بحرانهای مالی را فراهم می سازد، همچنین امکان استفاده بهینه از تخفیفهای مقرون به صرفه به هنگام خرید بر اساس علم و آگاهی و محاسبات دقیق نه بر اساس حدس و گمان را برای مدیریت مهیا می سازد و امکان تعیین استراتژی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در ارتباط با موجودی های بوجود می آورد.