سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی ملک میرزایی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته عمران – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
زهره آزادی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته عمران – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان

چکیده:

انسان ها از بدو پیدایش در آرزوی مکانی امن و مطمئن برای زندگی بوده اند و برای رسیدن به این آمال هیچ وقت دست ازتلاش و تحقیق بر نداشته اند . حال در هزاره سوم و عصر ارتباطات و کامپیوتر تنها ساختمان های هوشمند هستند که به این خواسته جامه عمل می پوشاند .
مسأله انرژی درکشورما سالها مورد توجه درخورنبوده ویارانه های آشکاروپنهان دولتی همواره ما راازتوجه واقعی به ارزش انرژی دراشکال مختلف آن بازمی داشته است،که درسالهای اخیربه دلایل گوناگون وچاره ناپذیر پدیدارشده است . صنایع مرتبط با ساختمان سازی درحال تجربه تحول عمیقی هستندوسیستمهای پیشرفته مدیریت انرژی سالهاست که مورد قبول قرار می گیرند . درجهت کاهش هزینه های صنعت ساختمان واستفاده بهینه از تکنولوژی وبکارگیری فناوری ارتباطات ورایانه، عملکرد سیستمهای مدیریت واتوماسیون ساختمان چشمگیرتر می گردند که درمجموع صرفه جویی انرژی را دربرخواهد داشت به طوری که صرفه جویی های ناشی از بکارگیری این سیستمها درمدت زمان کوتاهی موجب جبران هزینه های مربوطه می شود . سیستمهای کنترل هوشمند دارای انعطاف بالایی خواهند بود که می توان به راحتی آنها را با نیازهای مختلف منطبق نمود . همچنین درهنگام بهره برداری به راحتی می توان عملیات تغیروبهینه سازی برای راهبری بهتروکاهش هزینه های انرژی و کاهش هزینه های تعمیراتی را انجام داد .
امروزه شیوه های مدرن طراحی پایه واساس سیستم هایی را تشکیل می دهند که درنوع خود انقلابی درصنعت ساختمان های هوشمند به شمارمی روند . ایده های مدرنی چون ذخیره سازی حرارتی، رطوبت زدایی جذبی سیستمهای کنترل جدید ازجمله این فناوری ها هستند .