سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیلا جوانمرد – پژوهشگاه و علوم جو، سازمان هواشناسی کشور، تهران
جواد بداق جمالی – پژوهشگاه و علوم جو، سازمان هواشناسی کشور، تهران
جواد احمدیان – مرکز ملی اقلیم شناسی، مشهد
ناصر جاودانی – مرکز ملی اقلیم شناسی، مشهد

چکیده:

در مراقبت وضعیت خشکسالی شاخصهای متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخصها یا بر اساس تعریفهای خشکسالی ویا روشهای محاسبه ای که از یک یا چند پارامتر هواشناسی استفاده شده به دست آمده اند. مفیدترین و پیچیده ترین سیستم آگاهی ازخشکسالی، سیستمی ازت که بوسیله پالمر ارائه شده است. از آنجاییکه شاخص پالمر مطلوبترین روش ترکیبی متغیرهای بارش و درجه حرارت می باشد وسیله خوبی برای ارزیابی روزانه توزیع منقه ای خشکسالی و درجات گوناگون شدت آن به شمار می آید.
به منظور پیش آگاهی خشکسالی به عنوان یک بلایای طبیعی و در جهت دستیابی به مدیریت ریسک، مراقبت وضعیت خشکسالی کشور ایران با استفاده از روش پالمر، از اهداف بلند مدت این تحقیق می باشد. در این مقاله پس از مروری کوتاه درباره تعاریف خشکسالی و شاخصهای خشکسالی، مفاهیم اساسی مراقبت از خشکسالی با مراقبتاز خشکسالی با استفاده از شاخص پالمر ارائه شده و سپس مراحل محاسباتی شاخص شدت خشکسالی پالمر تشریح شده و برای نمونه محاسبه این شاخصبااستفاده از داده های نبرسکا (Neberaska) یک دوره ۳۰ ساله ارائه شده پس از آن دیده بانی عوامل موثر در محاسبه شاخص خشکسالی پالمر تشریح شده است.