سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شهرام شادرخ – عضوهیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف
مجید محرمی – کارشناس برنامه ریزی شرکت قطارهای مسافری رجا

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی اطلاعات ما در عصری زندگی می کنیم که همواره در معرض بمباران شدید اطلاعات هستیم و برای دستیابی به اهداف سازمان ها و درک تغییرات محیط و فرار از تهدیدات آن , سوار بر مرکب رایانه زمان را مهار می کنیم . با پیشرفت نرم افزارها آرزوی های دور، نزدیک تر می شوند . در مدیریت ریسک پروژه نیز برای آنالیز وضعیت ریسک ها و پیش بینی آینده آنها و مدیریت حجم بالای اطلاعات که از تغییر وضعیت ریسک ها و محیط خبر می دهند از این ابزار کارآمد بهره می جوییم . برای هر مجموعه فعالیت ها نرم افزارهای بسیار استفاده می شود که با یکدیگر در تعامل هستند . سیستم نرم افزاری مدیریت ریسک پروژه با هدف افزایش دقت، سهولت و کارایی مدیریت ریسک پروژه ایجاد می شود و شامل فرمها و گزارشات و سه برنامه اصلی است . این سه برنامه، نرم افزار مدیریت پروژه، نرم افزار آنالیز ریسک، بانک اطلاعاتی دفتر ثبت ریسک، که مخصوص شرکت طراحی می شود و توسط بانک اطلاعاتی سیستم دروس آموخته حمایت می شود، می باشد . در این پژو هش با بررسی نرم افزار های متداول آنالیز ریسک و بررسی ۳۵ دفتر ثبت ریسک شرکتها، سازمانها و استانداردها به سیستم نرم افزاری مدیریت ریسک و خصوصیات و محتوای و نقاط قوت و ضعف آن می پردازیم .