سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود صالحی نیا – سازمان انرژی اتمی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده لیزر و اپتیک
کامران خراسانی –

چکیده:

این مقاله گزارش از طراحی ساخت یک سیستم نوسانگر – تقویت کننده لیزر بخار هوا است که برای اولین بار در کشور ساخته شده است ، ضمن آن که در این کار به بررسی اثر طول محیط فعال بر ضریب تقویت کوچک و شدت اشباع پرداخته ایم. لیزرهای ساخته شده دارای قطر محیط فعال ۱۶mm و طول های ۶۰cm و ۷۵cm هستند که در آرایش نوسانگر- تقویت کننده قرار داده شدند . با توجه به اندازه گیری های انجام شده ، مشاهده گردید که ضریب تقویت کوچک با کاهش طول محیط فعال کاهش می یابد ولی شدت اشباع افزایش می یابد.