سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین صدقیانی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
علی ابراهیمی – کارشناس ارشد مهندسی خاک و پی

چکیده:

با توجه به توسعه روز افزون و نیاز جوامع به فضاهای زیرزمین ی از قبیل ایستگاه های مترو و همچنین تاثیر نوع حفاری بر ساختمان ها و تاسیسات موجود شهری، اجرای فضا های بزرگ زیرزمینی به صورت مرحله ای و زیرزمینی هیچگونه خللی خدمات رسانی شهری بوجود نخواهد آورد . با توجه به وجود ایستگاه های متعدد مترو در شهر تهران و عمده مشکلات ترافیکی این شهر، بررسی پایداری در اثر حفاری مرحله ای فضای زیرزمینی و رفتار مح یط پ یرامونی این فضا در ایستگاه دو طبقه ۲ Qبا استفاه ازسیستم پیش نگهدارنده به عنوان تیپ مطالعات مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله به بررسی سیستم پیش نگهدارنده طاق بتنی در حفاری فضاهای بزرگ زیرزمینی پرداخته شده است.