سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد جوادی – دانشگاه امام حسین ( ع )

چکیده:

باگسترش روزافزون کاربردهاى تصاویر سهبعدی درعلوم مختلف و تلاش براى پردازش آنها در این مقاله به ارایه راهکارهاوروشهایی درراستاى دستیابى به این مهم براى موارد خاص باسطوح گسترده پرداخته شده است ودرانتها نیز بهترین روش معرفی شده است