سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صمد رنجبر – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد تبریز

چکیده:

در این مقاله سعی شده است که بصورت کارا و موثر نقش سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها و شرکت ها نشان داده شود و همچنین اهمیت این سیستم را در سازمان که به اندازه انرژی مهم است بطور واضح توضیح داده شود و همچنین موارد کاربرد و نرم افزارها و طرز بکارگیری در عمل و نه تئوری مشخص شده است.اطلاعات حلقه اتصال لازمی است که همه اجزاء تشکیل دهنده سازمان را به هم پیوند می دهد تا عملیات و هماهنگی بهتر انجام گیرد.دو زمینه عمده که در سیستم های اطلاعات مهم است عبارتند از اجزاء تشکیل دهنده سیستم های اطلاعاتی و نیروی طراحی که بر این اجزاء اثر می گذارد که با پیشرفته علم و بوجود آمدن سیستم های مدیریتی جامع مثل TQM باعث بوجود آمدن سیستم های اطلاعاتی کیفیت (QIS) می شود اهمیت این سیستم را در کلیه سطوح سازمان نشان می دهد و در نتیجه می توان گفت که بهترین پشتیبان فعالیت های مدیریتی و کیفیتی مانند بهبود مستمر که از الزامات بسیاری از استانداردهای بین المللی در زمینه های مختلف هست را برآورده می سازد.