سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا صارمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

نگرش به شهر به عنوان محل امنیت، آسایش و رفاه زندگی بر اساس این کلان نورانی امیر المومنین علی علیه السلام که فرمودند: هیچ شهری برای زندگی از شهر دیگری برتری ندارد. بهترین شهر (برای زندگی) جایی که برای تو امنیت، رفاه و آسایش فراهمکند. می تواند ساختار شکل گیری شهرهای ما را ترسیم کند. روند رشد شهرنشینی در مقیاس سرزمین در طی دهه های اخیر و توسه شهرها با مشکلاتتنگناهایی که چنین روندی در پی داشته و دارد و همچنین اهمیت یافتن مراکز شهری برای سامان دادن به رشد و گسترش شهرها، برنامه ریزی شهری را بعنوان یکی ازمقولات علمی و شاید عمده ترین آنها جهت جوابگویی به تحولات موجود درصحنه جامعه شهری به میدان آورد. علیرغم ضروری که برای این مسئله در نظام برنامه ریزی کشور احساس می گردد و همچنین با توجه به سابقه چندین دهه ای آن هنوز نتوانسته است جاگاه واقعی خود را پیدا نماید. جبران عقب ماندگی گذشته و باز نماندن از حرکت برای آینده نیازمند دستیابی به نیروی انسانی متخصص و سازماندهی شده و ابزارهای لازم این حرکت است. دانش با سرعتی چنان باور نکردنی پیش می رود که رسیدن به آن نیازمند بروز رسانی علوم و تکنولوژیهاست. در سال ۱۹۰۰ بالاترین حد سرعت جابجایی بشر ۷۵ کیلومتر در ساعت بود امروز وسایلی در جو زمین حرکت می کنند که سرعتی بالای ۳۰۰۰ کیلومتر در ساعت دارند. در سال ۱۹۰۰ کسی نمی توانست در روز بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر جابجا شود. اما امروز انسان در روز ۴۰۰ هزار کیلومتر حرکت می کند ، یعنی نزدیک به دویست برابر آن زمان.
ما هنوز عادت نکرده ایم که از اکنون در اندیشه آموختن برای آینده باشیم. پی در پیبه دانشها و اطلاعات تازه ای دست پیدا می کنیم که توانایی کاربرد آنها را به نحو مطلوب در جهت بهره گیری به سود جامعه نداریم. بخشی از این عدم کارایی ناشی از ساختار نظام اداری است که نیازمند یک تحول اساسی است. مقایسه شاخصه های بکارگیری شهرداری الکترونیکی در ایران و کشورهایی مانند کره که ۵۰۰ خدمت شهری را بصورت الکترونیکی انجام می دهد نشان از یک فاصله زیاد در برخورد ما در استفاده از شهرداری الکترونیکی است که در صورت عدم برنامه ریزی صحیح روز به روز بزرگتر می شود. امروز بلحاظ عوامل مختلف، شهرسازی با سه مسئله اصلی روبروست ۱- برنامه ریزی ۲- مدیریت ۳- هدف گذاری (استراتژی)
وسیله بودن تکنولوژی ضرورت توانایی استفاده از آن را ایجاب می کند. پس باید توان درک هضم و جذب وسیله را ایجاد نمود. GIS یکی از برنامه های ضروری برای اجرایی نمودنشهرداری الکتورنیکی درهمه بخشهای مدیریت شهری است. پشتیبانی از توزیع مناسب خدمات، نمایش نزدیکترین فاصله بین مناطق شهری، تعیین شعاع دسترسی برای تمامیخدمات شهری ، مدلسازی ، تعیین قابلیت های اراضی، منطقه بندی ، تعیین شیب ، تعیین نورگیری و … موارد ساده از قابلیتهای GIS است.